TRXC Timing
Clayton-Ladue Invitational
September 24, 2020
Varsity Girls Varsity Boys JV Boys JV Girls
JV2 Girls JV2 Boys JV3 Boys
September 12, 2019
JV/Freshman Girls JV/Freshman Boys Varsity Boys Varsity Girls