TRXC Timing
Camdenton Laker XC Invite
October 2, 2021
Varsity Girls Varsity Girls Division Varsity Boys Varsity Boys Division
JV Boys JV Boys Division JV Girls JV Girls Division
October 3, 2020
Varsity Girls Varsity Girls Division Varsity Boys Varsity Boys Division JV Girls JV Girls Division
JV Boys JV Boys Division 3200 Girls 3200 Girls Division 3200 Boys 3200 Boys Division