TRXC Timing
Bismarck Invitational
September 19, 2020
Varsity Girls Varsity Boys JV Girls JV Boys MS Girls MS Boys