TRXC Timing
Clayton-Ladue Invitational
September 6, 2018
JV/Freshman Boys Varsity Boys